วันที่   14   กรกฏาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - คัดเลือกโรงเรียน IFTE ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะทำงานโครงการประกวดนวัตกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหายเาสพติดในสถานศึกษาฯ กิจกรรมที่ 1 ห้องประชุมปิยมิตร