วันที่   20   กรกฏาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประเมินองค์กรคุณธรรม ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง