วันที่   30   กรกฏาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุม กศจ ครั้งที่ 6/64 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง