วันที่   17   สิงหาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การประชุมตัดสินการประกวดผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (วันที่2) ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง