วันที่   18   สิงหาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การประชุมตัดสินการประกวดผลงานนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (วันที่ 3) ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง