วันที่   24   สิงหาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - จัดงาน ออนไลน์ กศจ.ตรัง ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง