วันที่   31   สิงหาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - กศจ.ตรัง ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
08.30 น. - 16.30 น.   - คณะกรรมการกลั่นกรองการตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐานของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21) ห้องประชุมปิยมิตร