วันที่   20   สิงหาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมผู้บริหารออนไลน์ ห้องประชุมปิยมิตร
08.30 น. - 16.30 น.   - สรุปผลประกันภายใน ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง