วันที่   3   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - รับรายงานตัวรอง ผอ.สถานศึกษา ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง