วันที่   8   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุม อกศจ.ตรัง ครั้งที่ 9-2564 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง