วันที่   15   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - กศจ.ครั้งที่ 9/64 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง