วันที่   1   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดตรัง ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง