วันที่   12   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมผู้บริหาร สป. ศธ. ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง