วันที่   9   ธันวาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - การประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาขั้นพิเศษยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศง 2566 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง