วันที่   12   มกราคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - รับรายงานตัวครูผู้ช้วย ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง