วันที่   13   ธันวาคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 จังหวัดตรัง ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง